Kommer snart.
Information, råd & stöd
I denna del kommer vi att lägga upp material utifrån ett skolpsykologiskt perspektiv. Huvudfokus kommer vara den stora utmaningen hur vi inom skolan och elevhälsan kan arbeta på vetenskaplig grund för elevernas lärande och mående.

Välkomna att kontakta oss

För frågor, funderingar och önskemål.
EMAIL
chen@pfl.nu
john@pfl.nu
TEL NR
Chen – 076 879 43 05
John – 070 435 70 53
KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm

Office