Enl sir Ken Robinson är det nuvarande skolparadigmet baserat på fabriksmodellen för lärande; barn kommer in i systemet, fylls med kunskap och kommer ut som färdiga produkter. Detta dödar kreativiteten då barn lär sig “en väg” för hur saker och ting ska vara, dvs det finns ett korrekt sätt för allting. Utbildning, enl Ken Robinson, lägger sordin på barnens inneboende förmåga att vara obundna, fantasifulla och kreativa. Vad tycker du?
//PFL-Gänget

Share This