Rosenthaleffekten är ett uttryck som myntades på 60-talet när den amerikanska psykologen Robert Rosenthal genomförde ett experiment i en skola i Kalifornien. Syftet var att ta reda på hur människors outtalade förväntningar kan påverka faktiska resultat och handlingar.

Skolelever fick vid årets start genomföra ett begåvningstest och därefter meddelade Rosenthal lärarna om vilka elever som de kunde förvänta sig goda skolresultat av. Vid slutet av skolåret fick studenterna genomföra samma test och då visade det sig att de studenter som lärarna trodde skulle göra framsteg visade förbättrade resultat jämfört med de övriga studenterna.

Men saken var att Rosenthal hade valt ut dessa ”begåvade” studenter slumpvist oberoende av hur de presterade på första provet.  Med andra ord skapades en självuppfyllande profetia; lärarnas outtalade förväntningar bidrog till att de uppmuntrat och stöttat de utvalda studenterna till den grad att det gav utslag på resultatet.

Viktigt experiment som får en att exempelvis fundera på vad som händer när elever får stämpeln av att vara ”bråkig”, ”omöjlig”, ”ADHD – barn” eller ”ingen mönsterelev”.

/PFL – gänget

Share This