Många lärare vet inte att skolan ska vila på vetenskaplig grund påpekar en artikel publicerad 2013-10-21 på  Lärarnas nyheter.

Sedan 2011 anger skollagen att utbildningen i skolan ska vila på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, vilket gäller såväl undervisningens innehåll som dess metoder. 

Detta tycker vi på PFL självklart är mycket viktigt att lyfta fram då modern psykologisk forskning och hjärnforskning ofta är av stor relevans för att utveckla pedagogisk verksamhet. 

//PFL-Gänget

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/10/21/manga-larare-vet-inte-skolan-ska-vila-pa-vetenskaplig-grund

Share This