Fick ett samtal tidigare idag från en engagerad lärare som besökte bloggen och ville fråga oss följande:

Hur mycket kan vi som pedagoger egentligen påverka? Tänk om elevernas övriga liv är rörigt?; kanske handlar det om föräldrar som inte är engagerade i skolan eller en strulig umgängeskrets? Hur mycket kan vi lärare då göra för att eleverna ska lyckas i skolan?

Superbra och relevant fråga tycker vi! Skolpsykolog Alf B Svensson har i en artikel för Aftonbladet beskrivit hur hur viktigt föräldrarnas skolengagemang är för att eleverna ska nå framgång.(http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article17316516.ab)

Med detta sagt är det viktigt att personalen inom skolan riktar sin uppmärksamhet mot det som ni kan kontrollera och påverka. På bloggen skolanspsykologi.se har begreppet Skolanknytning introducerats:

Skolanknytning, i dess psykologiska mening, är ett sätt att beskriva hur den psykologiska och emotionella relationen ser ut till de viktiga vuxna som finns på skolan, till skolans miljö och till andra elever, kopplat till det innehåll skolan har. Det är alltså inte frågan om vilka relationer som helst, utan relationer för lärande. Har eleven en trygg relation till sin lärare så finns förutsättning för fokus, intresse och glädje i relation till undervisningens innehåll. Om eleven kommer till skolan och är otrygg, arg eller besviken och visas förståelse och medkänsla för sina upplevelser, blir det ett sätt att stärka elevens plats vid sin bänk i klassrummets lärande….det som pågår i skolan, när eleven är i skolan, har skolan fullt ut ansvar för och kan göra något åt…”  

Vi i PFL – gänget gillar begreppet skolanknytning för att det påminner oss om vad vi inom skolan har kontroll över. Det påminner oxå oss om hur viktig elevens relationer till skolan är och att dessa relationer är väldigt starkt kopplat till lärandet. En god och tillitsfull relation till eleven  är grunden för att kunna hjälpa eleven framåt i lärandeprocessen.

/PFL – gänget

Share This