Minns ni inlägget om självkontroll och det fantastiska marshmallowexperimentet? Om inte, scrolla ner eller fräscha upp minnet genom att klicka på denna länk: http://pflbloggen.wordpress.com/2013/09/30/omedelbar-behovstillfredstallelse-vs-fordrojd-tillfredstallelse/

Experimentet har nämligen genomförts i en ny tappning av IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) Forskarna har använt sig av enkätsvar från 1966 av cirka 12000 barn i årskurs 6 som fick svara på frågan “Om du kunde välja mellan 100 kr nu eller 1000 kr om fem år, vilket skulle du välja? Svaret ska då ge en indikation på självkontroll/själveglering.

Studien visar att de tålmodiga eleverna som valde det andra alternativet är kopplat till:
-bättre betyg både i grundskola och gymnasiet
-val av längre utbildning
-högre inkomst i medelåldern
-färre arbetslöshetsdagar
-mindre risk för övervikt
-mindre risk för tonårsgraviditet

Ytterligare en studie som stärker hypotesen. Frågan är  vad kan vi göra för att förbättra elevers självkontroll?

Om ni är intresserade av rapporten klicka på http://www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden/Barn-med-talamod-valjer-langre-utbildning/

/PFL – gänget

Share This