I slutet av 1800-talet undersökte den tyska psykologen Hermann Ebbinghaus hur lätt hjärnan glömmer bort information med tiden. Han skapade den så kallade glömskekurvan som visar hur snabbt ny information i minnet försvinner om man inte repeterar. Utan repetition finns det efter några dagar  endast 20% kvar av det vi från början försökte hämta in . Men kolla på bilden nedan och se vilken skillnad repetitioner (pilarna) gör för minnet! (Den lärande hjärnan, Torkel Klingberg, 2011) Glomskekurva1118

Ebbinghaus teori har uppdaterats av flera andra forskare som har visat att repetitionerna ska spridas ut över tiden och inte vara för nära inpå varandra för att bli som mest effektivt. (Den lärande hjärnan, Torkel Klingberg, 2011)

Forskarna har dock inte hittat något optimalt upplägg för hur man ska sprida ut repetitionerna. Fram tills nu det vill säga! En ny studie visar på ett upplägg som går ut på att 1 session ska delas upp i 3*20 minuters studietid. Mellan dessa 20 minuters perioder måste det  finnas 10 minuters pauser som gärna får bestå av fysisk aktivitet med så lite mental aktivitet som möjligt. Anledningen till att man lägger in dessa pauser är för att man inte ska störa de redan pågående minnesskapande processerna med ännu mer tankearbete . Men viktigt är att detta upplägg behöver förmodligen repeteras ett antal gånger för att skapa bestående minnen. (Making long-term memories in minutes: a spaced learning pattern from memory research in education, Kelley, P. and Whatson, T. 2013)

untitled

Vi kommer definitivt testa och utvärdera detta spännande upplägg. Några fler som känner sig manade att prova!?

/ PFL – gänget

Share This