I Naperville Central High School utanför Chicago införde man ett program för fysisk träning på grund av den skrämmande statistiken att barn och ungdomar började bli alltmer överviktiga. Huvudfokus för programmet var att förbättra konditionen; detta mättes med pulsmätare och eleverna skulle komma upp till 80 % av sin maxpuls för att öka sin syreupptagningsförmåga.

Programmet visade sig vara mycket framgångsrikt där resultaten visade på en markant minskning av övervikt hos barnen. Dessutom visade uppföljningen på avsevärt förbättrade skolprestationer! Resultaten från de nationella proven var mycket goda och låg på topp såväl nationellt som internationellt. (Boken ”Den lärande hjärnan” av Torkel Klingberg 2011)

Programmet har inspirerat flera andra amerikanska skolor att göra liknande och som vid utvärdering har fått mycket goda resultat.  Dessa fynd har även nått Sverige; 2012 påbörjades ett projekt i Östra Gymnasiet i Huddinge Kommun där man undersöker om pulsträning kan leda till förbättrade matematikprestationer.

Upplägget för projektet har tagit fasta på det som man observerade i Naperville; barnens puls måste ligga på rätt nivå (160-200 slag i minuten) under 20 minuter och den efterföljande lektionen måste genomföras inom 1,5 timme.

Det kommer bli mycket spännande att se resultaten från denna studie!  PFL-gänget undrar om man har tagit hänsyn till den här typen av resultat när skolidrott har minskat i grundskolorna? Kan ett framtida scenario bli att man ökar mängden konditionsträning i skolan (på bekostnad av ökad teoretisk undervisning?!) och lägger det i direkt anslutning till ämneslektionerna?

/PFL – gänget

Share This