Ni som var en av de 250+ som såg PFL’s föredrag på SETT2014 fick höra positiva aspekter av datorspelande. Detta gjorde vi naturligtvis för att nyansera kring datoranvändade och dataspelande.

Men i detta inlägg fokuserar vi på frågan: “vad säger forskningen om data/tvspelandets negativa effekter?”

Våldsamma datorspel

I artikeln “våldsamma datorspel och aggression” publicerad av statens medieråd vilken är en sammanställning av forskning gjord i ämnet mellan 2000-2011 konstateras att:

-Våldsamma datorspel kan orsaka aggressiva tankar ,attityder och känslor. Detta har ett starkt statistiskt samband.

– Det finns dock inte belägg för att bevisa  att våldsamma datorspel orsakar aggressivt beteende.

-Att våldsamma datorspel orsakar aggressivt beteende hos människor med särskilda personlighetsdrag är inte heller helt igenom bevisat.

– Hypotesen att aggressiva personer söker sig till aggressiva spel har omfattande stöd i den befintliga forskningen

-Hypotesen att bakomliggande orsaker som psykiska problem eller familjesocial interaktion påverkar både aggressionsnivåerna och vilja att spela våldsamma datorspel, finner stöd i samtlig studier som gjorts inom området.

I en studie publicerad 2013 indikerar att överdrivet spelande (mer än tre timmar per dag utan annan typ av stimulans) av våldsamma spel kan orsaka en försenad moralutveckling hos tonåringar  då spelandet förhindrar att de blir exponerade för verkliga sociala interaktioner som stimulerar utvecklingen av känsla för rätt och fel.

Specifika mekanismer i datorspel  som leder till känslor kopplade till aggression (Obs alltså ej beteenden)

I en nyligen publicerad studie från 2014 pekar på att det egentligen inte är det specifikt våldsamma handlingarna i spelen som orsakar aggressiva affekter hos spelarna utan snarare det att spelarna inte känner sig kompetenta och/eller ej har kontroll i spelen (spelarna strävar alltid efter att känna sig bra och duktiga och känna att hon/han behärskar spelet).

En annan studie fann indikationer på att våldsamma datorspel ändrar referensramarna för aggressiva beteenden i verkligheten. Detta i sin tur avtrubbar känsligheten inför aggressiva beteenden.

 

Beroendegaming-addicts

I den nya diagnosmanualen DSM-5 kommer “internet gaming disorder” finnas med i forsknings diagnoserna (dvs de diagnoser som antagligen kan finnas men behöver bli mer styrkta).

Enl en artikel i Psychology today finns forskning som pekar mot att 0,5% av alla som spelar dator- och tv-spel uppvisar symptom associerade med överdrivet spelande. Personer som uppvisar dessa symptom har ofta enl forskning svårare livssituationer, depressioner, ångest, oftare adhd samt lägre sociala färdigheter. Motivationen att spela spel har också betydelse i riskökningen för beroende. De som spelar för skojsskull eller för att socialisera blir i lägre utsträckning beroende än de som spelar för att fly undan jobbiga livssituationer eller ångest och depressioner.Spelandet kan då tyvärr skänka en känsla av kontroll som man annars inte upplever i det”riktiga” livet.

Det finns även psykosociala variabler som visat sig vara viktiga  faktorer bakom överdrivet spelande b.la: många misslyckanden i livet, lågt föräldrastöd,skilsmässor,skolfobi och låga betyg.

Sammantaget ser man alltså många indikationer på att dataspelsberoende i grunden är ett flyktbeteende, precis som många andra beroenden som tex, substans och spelberoende också ofta är.

Men man ska också komma ihåg att många spel även kräver väldigt mycket av hjärnan, vilket samtidigt kan vara till nytta för individen.

Läs mer om programmering, datorspel och hackers i RollingStones – The Geeks on the Frontlines.

 

//PFL

 

 

 

 

 

Share This