Hur kan begreppet IQ bli användbart i skolans värld? Del II: Om intelligenstestningens intåg i skolan, hur detta påverkat skolpsykologens arbete och hur synen på intelligens börjar gå från arv till miljö

Hur kan begreppet IQ bli användbart i skolans värld? Del II: Om intelligenstestningens intåg i skolan, hur detta påverkat skolpsykologens arbete och hur synen på intelligens börjar gå från arv till miljö

Under början av 1900 – talet införde Frankrike allmän skolplikt vilket innebar att alla barn skulle få möjligheten att delta i skolverksamheten. Detta skulle även inkludera de barn som på den tiden kallades för sinnesslöa eller efterblivna och som tidigare uteslutits...