TILLSAMMANS

KonkretA TIPS för att stötta elevers mående i skolvardagen

 

KOLLA IN DESSA 2 INTROKLIPP INNAN NI TAR DEL AV TIPSEN

iNTRO

HUR HAR VI GJORT DETTA?

När stressformuläret delades ut under vårterminen 2018 fick elever svara på ett antal öppna frågor om situationer som de upplevde som stressiga kopplat till skolan. Vi har sammanställt dessa och formulerat konkreta tips som man kan prova att använda för att hantera situationerna.

Tipsen är uppdelat i de 5 olika områdena:

1) Pedagogik
2) Psykologi
3) Socialt
4) Fysiskt
5) Att söka hjälp

De här tipsen kan användas av elever som önskar råd och stöd för ens mående i skolvardagen.

Stödmaterialet kan också användas av lärare, föräldrar och andra viktiga vuxna som vill stötta en elev som råkat på skolhinder.

Sidan kommer uppdateras allteftersom med fler svar på elevfrågor och funderingar som dyker upp. Men innan ni tar del av stödmaterialet rekommenderar vi er att ta del av de 2 introduktionsklippen till materialet.

KONKRETA RÅD OCH TIPS FÖR ELEVERS MÅENDE I SKOLVARDAGEN

Jag tycker det är svårt med ett ämne och vet inte vad jag ska göra...

 

 

 

Jag skulle behöva hjälp med studieteknik...

 

 

 

Jag har lätt för att skjuta upp läxor och skoluppgifter...

 

 

 

Jag blir så nervös när jag ska göra muntliga presentationer...

 

 

 

Jag blir nervös inför prov...

 

 

 

Jag känner mig orolig för mina skolprestationer...

 

 

 

Jag blir stressad av allt jag ska klara av och hinna med i skolan...

 

 

 

Jag känner mig ledsen och misslyckad för mina skolresultat ...

 

 

 

 

Jag känner press från mina föräldrar...

 

 

 

Jag tycker att en lärare är orättvis...

 

 

 

Jag känner press från mina kompisar...

 

 

 

Om jag märker att någon blir kränkt eller illa behandlad i skolan...

 

 

 

Om jag lägger märke till att någon blir nätmobbad...

 

 

 

Jag tycker det är jobbigt att vara i sociala situationer på skolan...

 

 

 

 

Vad kan man ha för rutiner i sin vardag för att må bra?

 

 

 

Varför är sömn så viktigt och vad kan man göra för att förbättra sin sömn?

 

 

 

På vilket sätt kan motion leda till att jag mår och lär mig bättre?

 

 

 

Hur påverkar mina matvanor hur jag funkar i skolan?

 

 

 

t

Är mina bekymmer tillräckligt stora för att jag ska söka hjälp för dem?

 

 

 

t

Var kan jag vända mig om jag har frågor om min hälsa och hur jag mår?

 

 

 

t

Hur ska jag göra om jag lägger märke till att en kompis mår dåligt?

 

 

 

t

Om det finns problem i ens familj...

 

 

 

t

Om det är kris!!!

 

 

 

t

Vad för annan hjälp finns det i Karlsborg?

 

 

 

Välkomna att kontakta oss

För frågor och funderingar.

EMAIL

chen@pfl.nu

TEL NR

Chen – 076 879 43 05

KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm
Share This