PFL TJÄNSTen

När ett hinder uppstår

Intro

Med fokus på tidiga insatser

Vi inom PFL vill stötta lärare, fritidspedagoger och övrig skolpersonal i deras dagliga arbete att skapa goda lärandemiljöer för eleverna. En fördel med att fokusera på det dagliga arbetet är att kunna upptäcka hinder tidigt för att lättare hantera dessa.

I utformande av denna insats arbetar vi med tidiga insatser utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete och ett digitalt kartläggningsmaterial där elevernas fungerande analyseras utifrån olika lärmiljöer i undervisningen, utanför klassrummet och på förskolan.

Tjänsten

FÖRSKOLAN

Arbetet med tidiga insatser för de små barnen

Insatsen syftar till att stötta förskolepedagoger med att undersöka barns stödbehov, ta del av tips och råd för möjliga insatser och att införa en tydlig rutin när det kommer till kartläggning, genomförande och utvärdering av tidiga insatser.

Tjänsten

GRUNDSKOLAN

Arbetet med tidiga insatser för eleverna på grundskolan

Insatsen syftar till att stötta pedagoger, skolpersonal och elevhälsoteam med att undersöka elevers stödbehov, ta del av tips och råd för möjliga insatser och att införa en tydlig rutin när det kommer till kartläggning, genomförande och utvärdering av tidiga insatser.

Det systematiska kvalitetsarbetet

UTGÅNGSPUNKTER I ETT POTENTIELLT SAMARBETE

Nuläge

I vilket skede befinner ni er i nuläget avseende elevhälsans arbete med tidiga insatser?

Vad har gjorts tidigare och hur har det fungerat?  Vilka förutsättningar finns för ett  samarbete?

ÖNSKELÄGE

Vilka områden upplever ni behöver utvecklas inom era skolor?

Vad är eran målsättning ? Matchar den med tjänsten ovan?

HUR GÖR VI?

Hur planerar och genomför vi samarbetet?

Kan vi öronmärka tid för information och utbildning kopplat till materialet samt konsultation med lokala elevhälsan och pedagogerna?

HUR BLEV DET?

Hur har arbetsprocessen fungerat? Vad har fungerat väl och vilka är förbättringsområdena?

Här går vi igenom data som framkommit i arbetet och tar ställning till hur vi går vidare.

Välkomna att kontakta oss

För frågor, funderingar och önskemål.
EMAIL

chen@pfl.nu

TEL NR

Chen – 076 879 43 05

KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm

Office

Share This