Skolpsykologiska Abonnemang & Skolpsykologiska Tjänster

Våra skolpsykologiska abonnemang kan byggas upp flexibelt efter behov och tid.

Typiska skolpsykologiska abonnemang innefattar Konsultation & Handledning, Utredningar samt Stödsamtal & Bedömningar.

Bland våra specifika skolpsykologiska tjänster tillhör b.la; utredningar, konsultationer, handledningar, beteendeanalyser, bedömningar, stödsamtal & elevhälso-organisering.

 

Hör av er till oss för att meddela era behov och önskan om att få offert.

Föreläsningar & Utbildningar

Våra Föreläsningar och Utbildningar har två målgrupper: skolpersonal och elever.

Till skolpersonal har vi stor erfarenhet av att föreläsa om Pedagogisk psykologi, Neuropsykologi/Minnesteori, metoder vid problembeteenden samt Socialpsykologi/Grupppsykologi  &  Mobbningsprevention.

Till elever har vi god erfarenhet av att ge Psykoedukation om vad psykisk ohälsa är och hur detta fungerar (b.la stress, depression, ångest, sömnbesvär) och vad man kan ha för beredskap att bemöta dessa svårigheter.

Utbildningsmässigt har vi erfarenhet av att utbilda lärare, elevassistenter och vårdnadshavare i Metoder för konstruktivt bemötande vid problembeteenden.

Share This