VÅRA TJÄNSTER

PFL SOM EN DEL AV ERAN ELEVHÄLSA

Vi vet om att olika skolor har olika behov av skolpsykologiska insatser. PFL vill utgå ifrån eran nuvarande kartläggning av elevhälsoarbetet för att hitta ett upplägg som passar just er. Klicka er vidare för att se exempel på PFL – uppdrag som är hälsofrämjande, förebyggande eller åtgärdande där vi arbetar på individ-, grupp- eller skolnivå.

NÄR ETT HINDER UPPSTÅR...

Insatsen “När ett hinder uppstår” är ett stöd för lärare, förskolepedagoger och elevhälsoteam att kartlägga, analysera och undanröja hinder. Insatsen utgår ifrån ett systematiskt kvalitetsarbete och ett digitalt kartläggningsmaterial av lektion, utanför klassrummet eller i förskolan. Syftet är att upptäcka hinder tidigt på individ- eller gruppnivå för att kunna hantera och ta bort dessa för elevernas fortsatta lärande och mående.

PÅ LEKTIONEN
UTANFÖR KLASSRUMMET
I FÖRSKOLAN

ATT UTVECKLA elevhälsoinsatser FÖR PSYKISK HÄLSA på högstadiet

Idag vet vi om att det råder ett dubbelriktat samband mellan lärande och psykisk hälsa. Godkända skolresultat har visat sig vara en stark skyddsfaktor för elevernas framtida mående samtidigt som elever drabbade av psykisk ohälsa kan påverka skolgången negativt. Kolla in hur vi inom PFL har tagit oss an denna utmaning för att utforma elevhälsoinsatser för psykisk hälsa på högstadiet.

ETT DIGITALT STÖD FÖR SYSTEMATISK KARTLÄGGNING OCH UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET

Det systematiska kvalitetsarbetet för elevhälsan är viktigt för att följa upp och utvärdera hur elevhälsoinsatserna funkar för elevernas fortsatta skolgång och mående. I detta arbete har vi som mål att utforma ett digitalt stöd för att organisera och sammanställa kartläggning, genomförande, uppföljning och analys av elevhälsoarbetet.

Välkomna att kontakta oss

För frågor, funderingar och önskemål.
EMAIL
chen@pfl.nu
john@pfl.nu
TEL NR
Chen – 076 879 43 05
John – 070 435 70 53
KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm

Office

Share This