Definitionen av tålamod är att ha självkontroll och förmågan att reglera sitt beteende trots yttre stress eller lockelser.

Att se tålamod som en dygd har varit något som förekommit i många olika kulturer historiskt sett. Både koranen och bibeln omnämner tålamodet som en eftersträvansvärd egenskap. Men är tålamod verkligen något bra?

Walter MIschel, en amerikansk psykolog intresserade sig för dessa frågor, och gjorde studier inom självkontroll och självreglering hos små barn. Han tänkte sig att självkontroll och självreglering var egenskaper som var positiva funktionella i vårt samhälle.

Mischel utformade ett elegant experiment för att testa barns förmåga att kunna vara tålmodiga, självkontrollerande och reglerande. Detta test, vilket kom att kallas ”the stanford marshmallow test” visade att barn som har en höggrad av självkontroll och självreglering tidigt i livet också lyckades bättre senare i livet.

Se klippet nedan för att se experimentet:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=x3S0xS2hdi4&w=560&h=315]

Joachim de Posada, en latinamerikansk psykolog med detta ämne som specialitet har ett mycket intressant tal som han framförde på TED 2009;

[ted id=553 lang=sv]

//PFL gänget.

Share This