OM VERKSAMHETEN

PSYKOLOGI FÖR LÄRANDE|PFL

VISION OCH DRIVKRAFT

Psykologi för Lärande grundades 2012 och är en skolpsykologisk verksamhet som utgår ifrån skolans kompensatoriska uppdrag. Verksamheten drivs av likvärdighetstanken att ge alla elever en ärlig chans oavsett bakgrund.

Vi vill därför tillsammans med skolor, elever och vårdnadshavare utforma goda elevhälsoinsatser för alla de barn och unga som går i skolan och särskilt för de elever som har det tufft. 

Vi vet om att skolgången är viktig då lärandet och hälsa hänger ihop. Att klara av skolgången är nämligen en stark skyddsfaktor för elevernas framtida hälsa. Låt oss därför arbeta tillsammans för att ta bort hinder på vägen och skapa goda lärandemiljöer för elevernas fortsatta lärande, utveckling och välmående.

MEDARBETARE

JOHN KANEKO

JOHN KANEKO

Legitimerad psykolog i skolan

”Som psykolog i skolan brinner jag för barns- och ungdomars rätt att utvecklas och må bra i pedagogiska kontexter och hur elevhälsan kan effektiviseras i stöttandet av denna sak”.

John är nu aktiv både inom PFL samt som doktorand på Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Johns forskningsintressen rör barns nyfikenhet och motivation i pedagogiska kontexter, vilken roll detta har för barns skolgång och hur dessa kan stöttas och stärkas i lärandemiljöer.

CHEN YU LAM

CHEN YU LAM

Legitimerad psykolog i skolan

”Som skolpsykolog är jag särskilt intresserad av hur man kan utveckla en tillgänglig elevhälsa för skolpersonal, elever och föräldrar och hur vi kan följa upp att våra insatser för elevens fortsatta skolgång och hälsa.”

Chen arbetar heltid med PFL och är bland annat certifierad instruktör för de evidensbaserade insatserna PAX för studiero samt YAM för högstadieelevers psykiska hälsa. 

 

 

Välkomna att kontakta oss

För frågor, funderingar och önskemål.
EMAIL
chen@pfl.nu
john@pfl.nu
TEL NR
Chen – 076 879 43 05
John – 070 435 70 53
KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm

Office

Share This