OM VERKSAMHETEN

PSYKOLOGI FÖR LÄRANDE|PFL

VISION OCH DRIVKRAFT

Psykologi för Lärande grundades 2012 och är en skolpsykologisk verksamhet som utgår ifrån skolans kompensatoriska uppdrag. Verksamheten drivs av likvärdighetstanken att ge alla elever en ärlig chans oavsett bakgrund.

Vi vill därför tillsammans med skolor, elever och vårdnadshavare utforma goda elevhälsoinsatser för alla de barn och unga som går i skolan och särskilt för de elever som har det tufft. 

Vi vet om att skolgången är viktig då lärandet och hälsa hänger ihop. Att klara av skolgången är nämligen en stark skyddsfaktor för elevernas framtida hälsa. Låt oss därför arbeta tillsammans för att ta bort hinder på vägen och skapa goda lärandemiljöer för elevernas fortsatta lärande, utveckling och välmående.

MEDARBETARE

JOHN KANEKO

Legitimerad psykolog i skolan samt doktorand på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

“Som psykolog i skolan brinner jag för barns- och ungdomars rätt att utvecklas och må bra i pedagogiska kontexter och hur elevhälsan kan effektiviseras i stöttandet av denna sak”.

John är nu aktiv både inom PFL samt som doktorand på Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen avd förskoledidaktik på Stockholms universitet. Där ingår han i projektet “Hjärnvägar” som bl a. undersöker om pedagogiska interventioner kan stärka exekutiva funktioner hos förskolebarn. Johns forskningsintressen rör barns nyfikenhet och motivation i pedagogiska kontexter, vilken roll detta har för barns skolgång och hur dessa kan stöttas och stärkas i lärandemiljöer.

John har tidigare gått lärarutbildningen till och med VFU:n samt arbetat som barn- och ungdomspsykolog på vårdcentral (Hamnen i Gustavsberg) med uppdraget “Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa”.

CHEN YU LAM

Legitimerad psykolog i skolan

“Som skolpsykolog är jag särskilt intresserad av hur man kan utveckla en tillgänglig elevhälsa för skolpersonal, elever och föräldrar och hur vi kan följa upp att våra insatser faktiskt funkar för elevens fortsatta skolgång och hälsa.”

Chen arbetar heltid med PFL och har just nu två långsiktiga samarbeten med Karlsborgs kommun samt friskolan Metapontum. Han är bl.a en av de huvudansvariga för projektet “När ett hinder uppstår i klassrummet” som är ett nära samarbete mellan PFL, Barn- och elevhälsan samt skolorna i Karlsborgs kommun.

Projektet går ut på att utforma en plattform där lärare får hjälp med att kartlägga hinder och behov, vilka insatser man kan använda samt  kontinuerligt utvärdera dessa för att främja elevens fortsatta lärande. Plattformen består av en konsultationprocess med ett digitalt stöd där lärarnas erfarenhet, elevhälsans perspektiv och befintlig kunskap samlas ihop.

Chen har tidigare arbetat med idrottspsykologisk rådgivning samt som barn och ungdomspsykolog på vårdcentral med uppdraget “Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa”.

Välkomna att kontakta oss

För frågor, funderingar och önskemål.
EMAIL
chen@pfl.nu
john@pfl.nu
TEL NR
Chen – 076 879 43 05
John – 070 435 70 53
KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm

Office