KANAL - PFL

Information, råd och stöd utifrån ett skolpsykologiskt perspektiv

SYFTE MED KANAL - PFL

Kanal – PFL är en introduktion i hur vi tar oss an:

1. skolfrågor utifrån ett skolpsykologiskt perspektiv

2. utmaningen att omforma vår kunskap till konkret råd och stöd i det dagliga arbetet i skolan

3. att utbildningen ska vila på vetenskap, beprövad erfarenhet och systematiskt kvalitetsarbete

Myten om inlärningsstilar

Teorin om inlärningsstil utifrån ett vetenskapligt perspektiv

Ett mål med Psykologi för Lärande är att lyfta fram skolpsykologisk forskning så att den blir tillgänglig och lättbegriplig för kollegor därute som är intresserade av vetenskap men inte har tid att sätta sig in i olika kunskapsfält.

Ta del av en infographic om inlärningsstilar – en seglivad myt inom lärande och skola.

OM MOBBNINGENS MEKANISMER

Lyssna på PFL – John bli intervjuad av P1 TENDENS
om mobbningens mekanismer och antimobbningsarbete   

4 verktyg för resurspersonal

Tips och råd för ett utmanande och viktigt arbete

Att hjälpa elever som råkat på många skolmotgångar är ett tufft och utmanande arbete. Men det är också en mycket viktig uppgift utifrån skolans kompensatoriska uppdrag att stötta alla elever oavsett bakgrund.

Ta del av ett material som innehåller 4 verktyg för resurspersonalens fina arbete med att stötta elever med ett tungt skolbagage.

Ett stort tack till Natur och Kultur för godkännande av delning.

Lösningsorienterade frågor

Från tjänsten ”När ett hinder uppstår”

Om ett hinder uppstår för en elev är ett viktigt första steg att göra en kartläggning med fokus på att hitta ingång till förändringar.

Här kan ni ta del av ett antal standardfrågor PFL utgår ifrån i ett lösningsorienterat arbetssätt.

Välkomna att kontakta oss

För frågor, funderingar och önskemål.
EMAIL
chen@pfl.nu
john@pfl.nu
TEL NR
Chen – 076 879 43 05
John – 070 435 70 53
KONTOR
C/O Kaneko & Lam AB
Åsögatan 118, 3 tr
116 24 Stockholm

Office

Share This