Deprecated: Optional parameter $content declared before required parameter $render_slug is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 2500

Deprecated: Optional parameter $content declared before required parameter $render_slug is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 3251

Deprecated: Optional parameter $content declared before required parameter $render_slug is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 3304

Deprecated: Optional parameter $content declared before required parameter $render_slug is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 3685

Deprecated: Optional parameter $base_name declared before required parameter $toggle_slug is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 9314

Deprecated: Optional parameter $id declared before required parameter $group_label is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 11252
Grundfunktioner som behöver vara utvecklade hos dina elever innan de kan börja inhämta kunskap av dig. | Psykologi För Lärande | PFL
Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91

Exekutiva funktioner är ett paraplybegrepp för en kategori hjärnfunktioner vilka kan sägas vara kognitiva basfunktioner för lärandet (ett begrepp som vi i PFL formulerat) som verkligen fantastiskt bra att ha grundläggande koll på för dig som är lärare, så haka på nu.

Dessa funktioner hos hjärnan är nämligen inget mindre än en av de absolut viktigaste  grundförutsättningarna för att kunna ta in kunskap effektivt i skolan.

Exekutiva funktioner skulle förenklat kunna beskrivas som följande meningar och ord (”kärt barn har många namn”):   Hjärnans ”kontroll” över sig själv,  Självdisciplin, Förmågan att inte bry sig om distraktioner, Förmågan att fokusera, Förmågan att komma igång, Förmågan att planera och agera målinriktat, Självreglering, Impulskontroll, Organisera beteende, kontrollera tankar och känslor, strategiförmåga, kunna utvärdera information, kritiskt tänkande.

Om du läste vårt tidigare inlägg om The Stanford marshmallow test där man såg att de barn, som lyckades vara självdisciplinerade och förskjuta omedelbar behovstillfredställelse till förmån för fördröjd behovstillfredställelse, lyckades bättre i livet både akademiskt och i avseende till mentalt välbefinnande, kanske nu förstår att detta test egentligen mätte en aspekt av de exekutiva funktionerna!

Utvecklingen av exekutiva funktioner börjar vid två års ålder och genomgår ett första utvecklingssprång mellan 2 och 6 år.  Hjärnområdet där de exekutiva funktionerna i mångt och mycket är lokaliserade, utvecklas färdigt sist av alla hjärnfunktioner och gör det först vid 25 års ålder. Lokaliseringen av de exekutiva funktionerna i hjärnan är i pannan, dvs frontalloberna  eller pannloberna. Förenklat kommer en mycket stor del av all information som produceras i din hjärna att förr eller senare, sammanstråla i frontallloberna där de exekutiva funktionerna finns.

Executive_function_EDIT_ILL_EN

Kort sagt: exekutiva funktioner är din förmåga att medvetet kontrollera tankar, känslor och det du gör. Har du inte de exekutiva funktionerna på plats, kommer du inte heller kunna ha självkontroll.  En liknelse är att du då blir som en jolle på ett stormigt hav utan ett tillräckligt stort roder som du kan styra med.

Tänk dig att inte ha tillräckligt hög nivå på dina exekutiva funktioner i en miljö där detta krävs av dig, i klassrummet exempelvis. Hur lätt är det då att blomma upp i skolan som en god elev som effektivt lär sig saker?

Men det finns det eventuellt möjliga och lovande sätt att träna exekutiva funktioner till högre funktionsnivåer (forskningen har dock ej ännu helt belagt detta). Ett sätt att åstadkomma detta är att öka elevernas förståelse för varför de ska fördröja behovstillfredställelsen. Då kommer eleverna lättare kunna hålla i sig kvar i situationer (läs klassrumssituationer) då de egentligen skulle vilja göra något helt annat. Ett annat är att träna arbetsminnet via datorprogram.

En annan lovande och intressant metod som vi kommer att skriva mer om är kollaborativ problemlösning som är utvecklad av Ross Greene på Harvard. En annan är att jobba med målbilder, där idrottspsykologiska metoder är värdefulla. Det kommer vi också skriva mer om. Under tiden kan du kolla in Ross Greene (som förövrigt är en stor PFL favorit:) in action här i videoklippet nedan.

PFL-Gänget

Share This