Alla människor har två skilda typer av intellekt i sina huvuden; typ 1 och typ 2.

Psykologen Daniel Kahneman, som tilldelades nobelpriset i ekonomi 2002, beskriver i den läsvärda boken ”tänka, snabbt och långsamt” hur dessa två system fungerar. Häng med här:

typ 1 och två

  • Typ1 intellektet är: snabbt, automatiskt, intuitivt, direkt och producerar ett svar på ett problem utan större ansträngning eller känsla av någon medveten styrning. Exempel på problem som ditt typ 1 intellekt används till är: 2+2=?, uppfatta varifrån ett plötsligt ljud kommer ifrån, eller frågan; ”vad heter Frankrikes huvudstad?. Typ1 intellektet träder i kraft när saker och ting är såpass väl inövade så att de blir intuitiva.
  • Typ2 intellektet är: medvetet, långsamt, kalkylerande, ansträngande, uppmärksamhetskrävande, minnesaktiverande, ”steg för steg” analytiskt, och kontrollerande. Exempel på problem som ditt typ 2 intellekt kickar in på är: 17 x 24, kontroll av ditt beteende i olika situationer, källkritik, oro över prestationer i olika situationer, eller frågan. ”vilka är de tre största älvarna i Sverige?”.

När typ 1 intellektet inte klarar av en uppgift anropas typ 2 intellektet som då påbörjar ett mödosamt tankearbete för att lösa problemet. I den svenska skolan, måste eleverna lösa många uppgifter och problem, (som du kanske förstår) med typ 2 intellektets hjälp.

En viktig grej att komma ihåg med typ 2 intellektet är att det kräver mycket energi att använda det. Kahneman beskriver det som om att: ”för det mesta går typ 2 intellektet i bekväm promenadtakt men måste då och då sprinta för fullt (användas för att lösa uppgifter), vilket är energikrävande”. Och eftersom det är energikrävande att ”sprinta” blir typ 2 intellektet ganska uttröttat och lättjefullt efter ansträngning.

Fenomenet, att bli omotiverad, lat, impulsiv och få sämre kognitiv uthållighet och självkontroll, efter att typ 2 intellekt tvingats arbeta mycket och länge, kallas för egodepletion (Baumeister 1998). Detta fenomen innebär att lusten till att utföra en ny mentalt ansträngande uppgift (efter att man redan utfört en) minskar drastiskt. Egodepletionens verkan kan dock övervinnas om en väldigt väldigt bra och motiverande anledning finns att göra det, eller att själva uppgiften är rolig och givande.

Egodepletion hos elever är sannolikt ett mycket vanligt tillstånd i svenska klassrummens elever idag. Och det är naturligtvis inte bara av ondo, kanske tränas säkert typ 2 intellektets kontrollfunktioner (exekutiva funktioner) till viss del av denna utmaning.

Men om egodepletion inträder för tidigt under lektionerna pga för krävande uppgifter, kommer typ 2 intellektet, och dess kontrollfunktioner, tillslut inte ha någon energi kvar och fokus, samt drivet att lösa problem, sjunker obevekligt ner mot noll. Utmaningen för eleverna blir då helt enkelt för stor för att den ska vara optimal gällande utvecklandet av intellektet. Därför behöver den mentala energin hos eleverna bli varsamt hanterad genom anpassade kravnivåer och kontinuerligt laddas upp, genom pauser och raster. En annan sak är att typ 2 intellektet bränner massor av socker, så tillförsel av socker under skoldagen, kan också ladda upp den mentala energin (Gailiot et. al 2007).

Vi på PFL tror att en viktig nyckelförmåga hos goda lärare, är att kunna modulera och vara finkänslig för de olika individuella kravnivåerna de sätter på sina elever, så att de kan ”hushålla” med elevernas mentala energi, vilket gör att egodepletion inte inträffar alldeles för tidigt under arbetspassen. Om ni har Vygotskys principer kring den proximala utvecklingszonen i minnet (ni kommer kanske ihåg detta från lärarutbildningen), är det intressant och fruktbart att associera till egodepletion och modulering av kravnivåer.

Förresten:

  • Kommer ni ihåg de båda självkontrollsexperimenten 1 och 2 vi skrivit om? Ni vet där det konstaterades att de som klarade av att kontrollera sina handlingar faktiskt hade bättre förutsättningar att klara av skolan, mindre risk för självdestruktivt beteende och få högre resultat på intelligenstester? I dessa experiment mäter man faktiskt typ 2 intellektets förmågor, då Exekutiv funktion tillhör typ 2 intellektet.
  • I det förra inlägget tog vi upp att minnesinlärning gynnas av att man delar upp pass i 20min studier, 10min mental vila. Detta är också i linje med det som forskningen kommit fram till gällande typ 2 intellektets mentala energi och uppladdandet av det.

Så målet för den svenska skolan borde vara (och är?) att träna upp elevernas typ 2 intellekt, och vissa saker kanske tom måste inövas såpass att typ 1 intellektet kan ta över. Men, för att kunna träna upp typ 2 intellektet i dina elever effektivt måste elevernas mentala energi hanteras smart,varsamt, genomtänkt och även laddas upp regelbundet (för vissa individer oftare än andra).

//PFL-Gänget

Share This