Arbetsminnet är en väldigt viktig kognitiv basfunktion (Ett begrepp formulerat av PFL) och krävs för att elever överhuvudtaget ska kunna inhämta kunskap under lektionerna.

Många elever med svårigheter att nå målen har det trassligt med arbetsminnet och arbetsminneskrävande uppgifter blir därför mycket utmattande för dem. Därför kan det vara en fördel att förstå hur arbetsminnet fungerar för alla som är involverade i pedagogisk verksamhet.

En rolig och sevärd genomgång av arbetsminnet ges i nedanstående video där psykologen Peter Doolittle förklarar hur det funkar och varför det är så viktigt.

//PFL-Gänget[ted id=1878]

Share This