PFL presenterar stolt vår första gästbloggare Karin Hellberg. Karin har ett  verkligt genuint och omutbart engagemang för de elever som hamnat på kant i skolans värld. Hon är utbildad specialpedagog och har en gedigen  och djup erfarenhet av b.la stöd till barn med speciella behov samt elevhälsa överlag. Hon har b.la varit chef för elevhälsoverksamhet och drivit eget företag som hjälpt barn med neuropsykiatriska diagnoser. Nedan publicerar vi hennes intressanta inlägg i debatten om PISA-resultaten och flumskolan – kunskapsskolan.

Kunskap eller flum finns det rätt eller fel?

Det har de senaste åren förts en debatt om en skola i fritt fall. De resultat som mäts i Pisa har blivit en sanning, ja faktiskt den enda.  Pisa mäter ganska snävt vissa resultat i OECD länderna och dessa resultat används som ett slagträ i skoldebatten  som orsak till att vi blir allt sämre i Sverige. Att endast titta på Pisa säger kanske mer om betraktaren. Det blir som att titta på kulissen av ett hus och tro hur det ser ut bakom. Lite som kejsarens nya kläder.

Man skyller på flumskolan och vill se ordning och reda och höjda kunskaper. Jag som skriver detta har varit föremål för Tillbergbåde kunskapsskola och flumskola. Jag  började skolan på 60-talet och mina första sex år var det drillning och utantillkunskaper. Jag lärde både psalmer, dikter och multiplikationstabellen men visste inget om hur man sökte egen kunskap eller att man kunde arbeta tillsammans med andra. Sen började årskurs 7 och vi har nu kommit till 70-talet. Nu skulle vi grupparbeta och lära oss om mängder i matten. Det gick det också och fortsatte på samma sätt på gymnasiet.

Ta inte för allvarligt på Pisa-mätningarna. De är ju egentligen bara ett antagande om vilka kunskaper som kan vara till nytta i vuxenlivet. Vad vi missar att prata om är att svenska ungdomar alltid ligger i topp i EUs mätningar av innovation, dvs nyskapande. Vi skall kanske skapa en skola som är både kunskap och flum i stället för antingen eller. Jag träffar sällan på så mycket klokskap och nytänkande som när jag pratar med barn och ungdomar så låt ingen ta ifrån er tron på er själva eller en bra framtid. Jag avslutar som Viktor Barth-Kron skrev i Dagens Nyheter ”man sopar inga trappor nerifrån”

//Karin Hellberg

Share This