Deprecated: Optional parameter $content declared before required parameter $render_slug is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 2500

Deprecated: Optional parameter $content declared before required parameter $render_slug is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 3251

Deprecated: Optional parameter $content declared before required parameter $render_slug is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 3304

Deprecated: Optional parameter $content declared before required parameter $render_slug is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 3685

Deprecated: Optional parameter $base_name declared before required parameter $toggle_slug is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 9314

Deprecated: Optional parameter $id declared before required parameter $group_label is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 11252
Myten om inlärningsstilar | Psykologi För Lärande | PFL
Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol23/fk/3q0ut96p4nrwmhn/pfl.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91

Inlärningsstil är ett populärt begrepp som dyker upp ofta i skolsammanhang och kan defineras som hur en individ föredrar att lära sig nya saker och ting och att denna preferens är det bästa sättet att lära sig för den personen. Exempelvis om man tror sig ha en visuell inlärningsstil föredrar man att se informationen i form av bilder, diagram och dylikt för att minnas kunskapen  medan en individ med auditiv inlärningsstil gillar att få förklaringar muntligen beskrivna för sig.  Det finns idag flera inlärningsstilsteorier som täcker in många olika stilar som  exempelvis kinestetisk, konkret, abstrakt, divergent och konvergent inlärningsstil.

Daniel T Willingham är professor i psykologi och verksam på Virginias universitet där hans nuvarande forskning handlar om att applicera fynd från den kognitiva psykologin och neurovetenskapen till grundskolorna. Här kommer ett antal huvudbudskap han vill lyfta fram angående inlärningstil:

– Det finns hundratals vetenskapliga studier som är gjorda för att ta reda på om det finns ett samband mellan inlärningsstil som föredras och faktisk prestation. Dessa har gjorts antingen genom att 1) fråga testpersoner om vad för slags inlärningsstil som de föredrar inom ett ämne och sedan får de lära in material via flera olika stilar och  genomföra testuppgifter.  2) testpersoner får genomföra uppgifter som lärs in via flera olika stilar för att se om det finns en överlägsen stil som leder till bättre prestationer. Slutsatsen av dessa studier är att det  inte finns någon evidens för att inlärningsstil som föredras leder till förbättrad prestation.

– Skilj på begreppen inlärningsstil och förmåga. Tänk er tennisspelare som föredrar att spela aggresivt, ta risker och slå hårda slag jämfört med defensivare spelare som månar om att spela säkert och låta sin motståndare göra misstag. Stilen som de föredrar säger inget om deras faktiska kapacitet. Samma sak gäller för inlärningsstil; med andra ord kan man föredra att lyssna, se eller känna när man ska ta in information men det säger inget om förmågan. Stil handlar om hur man gör något medan förmåga bottnar i om man kan göra något.

– Forskning har visat att inom vissa områden så verkar det så kallade picture superiority dvs att de flesta människor föredrar att se bilder för att lära sig framför andra typer av inlärningssätt.

– En rekommendation till pedagoger är att utgå ifrån innehållet och fundera kring syftet, dvs vad det är ni vill lära ut till eleverna när ni väljer vilka kanaler som ska användas. Till exempel i en geografilektionen är det förmodligen gynnsamt att använda sig av visuella material för att eleven ska lära sig var de olika städerna ligger eller om man ska lära sig språk och dialekt kommer det auditiva förmodligen vara överlägset andra kanaler.  Det är också viktigt för pedagoger att uppmärksamma när det är dags att byta inlärninskanal (exempelvis om eleverna börjar bli trötta efter att ha lyssnat under en längre period.

Här kommer även ett klipp (CC – från hans hemsida) ( http://www.danielwillingham.com/) om inlärningsstil.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sIv9rz2NTUk]

/PFL – gänget

Share This