För några veckor sedan skapade och genomförde två ur PFL-gänget en heldagsutbildning åt elevassistenter på en kursgård i den kommun vi arbetar i. Vi märkte då följande:

– De flesta assistenter uppgav att de knappt fått någon utbildning i metoder och förståelse, kring sitt arbete.

– De flesta uppgav också att det sällan diskuterades olika frågor tillsammans med klasslärarna, där olika tricks kunde ges till läraren från assistent och inte minst vice versa. Dvs det kreativa flödet och bollandet av ideer fanns inte.

Utifrån synsättet att elevassistenter har ett svårt jobb då de ofta tar hand om elever med utvecklingsförseningar i grundläggande kognitiva förmågor (ex sitta still, kunna filtrera ut stimuli, impulskontroll, arbetsminne, sociala färdigheter, emotionella färdigheter etc) är det ganska lustigt att det sällan satsas på utbildning gällande denna yrkeskategori.

Och eftersom assistenter ofta har många praktiskt förvärvade kunskaper i hur ”omedgörliga” barn kan hanteras, borde denna kunskap även få utrymme att diskuteras med lärare för att uppnå en större effekt på dessa barns lärande.

Vår utbildning, som fokuserade på förståelsen, kartläggandet av svårigheter, samt tränandet av kognitiva funktioner enl CPS-metoden, fick stort gensvar, och många assistenter hoppades kunna sprida denna kunskap till klasslärarna också, då de ansåg att hela klassen skulle gagnas av metodiken.

Dock återstår det att se om assistenterna får tillräckliga forum att diskutera med lärarna.

//PFL-Gänget

Share This