Vad kan skolan göra åt nätmobbning? Del II

För er som inte läst del I rekommenderas detta innan ni tar del av följande inlägg. Vi vill även föreslå UR:s program om ”Skolans ansvar vid nätmobbning” där juristen Caroline Dyrefors Grufman från barn och elevombudet (BEO) redogör för skolans skyldigheter att...

Vad kan skolan göra åt nätmobbning? Del I

Efter att ha fördjupat oss inom fenomenet mobbning och dess mekanismer tänkte vi nu ta oss an nätmobbning; en komplex och svår problematik att förebygga och åtgärda särskilt för oss inom skolan. År 2013 publicerades artikeln “Cyberbullying among youth: A comprehensive...